plakat akcja mediacja

Akcja „Mediacja w praktyce” realizowana jest w ramach projektu „Zacznij od prawa”, który skierowany jest do osób objętych pomocą społeczną, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych.

Akcja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji  (17-22 października 2016). Tym samym włączamy się w ogólnopolski projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany pod hasłem "Masz prawo do mediacji". W ramach akcji Fundacji zorganizowane jest bezpłatne szkolenie warsztatowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie (ul. Nałkowskich 78) na temat alternatywnych form rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Szkolenie prowadzone przez mediatora sądowego wpisanego na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Akcja obejmuje również przekazywanie materiałów o tematyce mediacyjnej.

Partnerem naszej akcji jest: Regionalne Stowarzyszenie Mediatorów i Prawników w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie.

Patronat akcji:
  • Pani prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Pan Jerzy Krzysztof Rodzik, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.
Informacje o naszej akcji znajdują się także na stronach:

Ministerstwa Sprawiedliwości

Sądu Okręgowego w Lublinie