Nieodpłatna pomoc prawna dla osób spełniających kryteria do jej udzielenia,

rezerwacja pod numerem tel.: 500 662 232.

Pomoc może być świadczona w formie stacjonarnej w Lublinie

przy ul. Leszczyńskiego 23 (po wcześniejszym otrzymaniu od nas potwierdzenia wraz z datą i godziną spotkania).