Fundacja Społeczne Szafiry została zarejestrowana o numerze wpisu KRS 0000566163 w Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Kierunkiem działania Fundacji jest angażowanie różnych grup społecznych do integracji, aktywności i wzajemnej współpracy. Organizacja ma służyć jako narzędzie, które pomoże rozwiązywać problemy społeczne, kreować postawy aktywne w społeczeństwie, pomagać osobom mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym i samodzielności.

Fundacja w ramach swoich działań statutowych motywuje do rozwoju osobistego i społecznego w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska naturalnego, ekologii. Wspomaga w rozwoju znajomości praw i obowiązków, praw człowieka, praw dziecka, ustawy zasadniczej i różnych aktów normatywnych. Prowadzi profilaktykę społeczną, zapobiegania czynom zabronionym i innym negatywnym zjawiskom społecznym, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom.

Założeniem Fundacji jest realizowanie działań z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych programów profilaktycznych, edukacyjnych, społecznych. Fundacja w zakresie celów statutowych nawiązuje współpracę z instytucjami i placówkami różnego typu, organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową.