Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Fundacja pomaga osobom mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym i samodzielności, kreuje postawy aktywne w społeczeństwie. Organizacja zajmuje się profilaktyką społeczną, zapobiegania czynom zabronionym i innym negatywnym zjawiskom społecznym, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom.

Ochrona zdrowia i sport
Ochrona zdrowia i sport

Fundacja zajmuje się profilaktyką zdrowotną, promowaniem zdrowego trybu życia, ochroną i promocją zdrowia, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Organizacja pracuje nad tworzeniem warunków do rozwoju zainteresowań sportem, kulturą fizyczną, rekreacją.

Kultura i nauka
Kultura i nauka

Fundacja ma wspierać działalności w zakresie kultury i sztuki, twórczości artystycznej, a także realizować działalność kulturalną, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacja ma za zadanie upowszechnianie i wdrażanie innowacji w różnych sferach życia, rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjnych programów i rozwiązań.

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Fundacja ma promować walory środowiska naturalnego w regionach, uwrażliwiać na prawa i obowiązki człowieka względem ochrony zwierząt, przyrody ożywionej i nieożywionej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii i ochrony środowiska.

Previous Next

Aktualności

Fundacja Społeczne Szafiry w ramach autorskiego projektu Fundacji pt. „Zacznij od prawa” realizuje akcję „Mediacja w praktyce”, która wpisuje się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Międzynarodowego Tygodnia Mediacji 2019. W ramach akcji zaplanowane są spotkania szkoleniowe z mediatorami sądowymi, trenerami z ramienia Ośrodka Warsztatu Prawa i Mediacji w Lublinie. Partnerami akcji są: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Ośrodek Warsztatu Prawa i Mediacji, Dom Pomocy Społecznej im. Św.Jana Pawła II w Lublinie oraz Klub Seniora przy DPS im. Św.Jana Pawła II w Lublinie.

 

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 11 grudnia 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Ametystowej 22 odbyło się spotkanie pt. Prawa Konsumenta w ramach autorskiego projektu Fundacji Społeczne Szafiry "Zacznij od prawa".

Fundacja Społeczne Szafiry realizuje akcję „Mediacja w praktyce” w ramach projektu „Zacznij od prawa”, który skierowany jest do osób objętych pomocą społeczną, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych. Akcja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji (17-22 października 2016). Tym samym włączamy się w ogólnopolski projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

Fundacja była realizatorem projektu "Wsparcie potencjału Fundacji Społeczne Szafiry w realizacji zadań" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Miło nam poinformować, że patronat nad naszą akcją objęli:

  • Pani prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Pan Jerzy Krzysztof Rodzik, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dnia 19.10.2016 w ramach akcji "Mediacja w praktyce" odbyło się bezpłatne szkolenie warsztatowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie (ul. Nałkowskich 78) na temat alternatywnych form rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Szkolenie prowadzone było przez mediatora sądowego z listy mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.